MONS.
GIANCARLO
CONTE
Presbitero
04-06-1955
s.giuseppe_operaio@libero.it