MONS.
GIUSEPPE
ILLICA
Presbitero
10-06-1978
parrocchia.csg@libero.it
Parroco FIORENZUOLA S. FIORENZO